โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ศิริพันธ์ ปัญจันทร์สิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแสงคำ

เบญจมาศ คะอังกุ
โรงเรียนบ้านตาด
วัฒนา พันธุ์สะอาด
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแสงคำ
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   ม. 9 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม. 9 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแสงคำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนารายณิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net