โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ประสิทธิ์ คำจวง
แอดมินโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด

อังศณา ศรีลาวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สุนันทิยา พรหมมาตย์
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงบังป่าโจด
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   217 หมู่ 4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านป่าโจด บ้านเลขที่ 217 หมู่ 4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด
5 Terre
วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net