โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

โรงเรียนบ้านอูนโคก
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ