โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
วันเพ็ญ สุจริต
แอดมินโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

ชยณัฏฐ์ ศรีดารักษ์
โรงเรียนบ้านนาเลา
ชลดา ก้องเวหา
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลพรรณานิคม
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 2 ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
35 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
44 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
5 Terre
วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านทับช้าง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net