โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ลักขณา จันทราสา
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์

จันทร์จิรา ภูเรียนรมย์
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์
กมลลักษณ์ โพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 1
ที่อยู่   260 ม.3 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านท่าวัด ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
5 Terre
วริญทิพย์ เครือทองศรี
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 1


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดกลางใหม่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าไทร
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net