โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
สุนันทิยา พรหมมาตย์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว

ตะวัน วรรณจำรัส
โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน
ธิดารัตน์ ไตรยขันธ์
โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   บ.หนองเดิ่น ม.2 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ.หนองเดิ่น ม.2 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว ,
5 Terre
วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net