โรงเรียนบ้านหนองไศล
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไศล

โรงเรียนบ้านหนองคูณ
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
โรงเรียนหนองกุงวิทยา
โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไศล
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หม่ที่ 7บ้านหนองไศล ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45144140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองไศล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ