โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองย่างงัว

โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ)
โรงเรียนบ้านน้ำเงิน
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองย่างงัว
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 99 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ