โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านภูเขาทอง

โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน
โรงเรียนขวัญเมือง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านภูเขาทอง
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่อยู่   132 ม.9 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านภูเขาทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ