โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา

โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
โรงเรียนบ้านโนนแฮด
โรงเรียนบ้านกุดเขียว
โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนยาง ม.3 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ