โรงเรียนบ้านกุดเขียว
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกุดเขียว

โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี)
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่
โรงเรียนบ้านดอนแคน
โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์)
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกุดเขียว
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านกุดเขียว ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1(3ขวบ) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ