โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา
โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านดงมัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   153 หมู่7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ