โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา

โรงเรียนสามพานประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนเพชรพัฒนา
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ