โรงเรียนชุมชนบ้านผำ หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
บุญโฮม ศุภลักษณ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านผำ

สมคิด คำสนาม
โรงเรียนห้วยหินลาด
นาตยา มิรัตนไพร
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านผำ
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   ม.9 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง มัธยมศักษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   -
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านผำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านผำ ,
5 Terre
ละอองทิพย์ พวงศรีเคน
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net