โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี)
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี)

โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน
โรงเรียนบ้านดอนหม่วย
โรงเรียนบ้านงูเหลือม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
37 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ