โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้

โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนดอนแฮดวิทยา
โรงเรียนบ้านค้อแสนสี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนสะอาดหนองแต้
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ