โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
โรงเรียนบ้านโนนทัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยแคนโนนสูง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนสมบูรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ