โรงเรียนบ้านหนองบอน หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
พิสมัย เชิดรัมย์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบอน

พัฒนา ศิริโสดา
โรงเรียนบ้านโชคชัย
ภัชรินทร์ สีแดง
โรงเรียนบ้านวังจาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบอน
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   15 พรสวรรค์ ตำบลเลิงแฝก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองบอน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองบอน ,
5 Terre
สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net