วิภาดา แมนวิเศษ
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 3

5 Terre
ดวงใจ หล้าโฉม
โรงเรียนบ้านส้มกบ
5 Terre
กฤษฎา สืบมา
โรงเรียนบ้านหัวขัว
5 Terre
ศิริพร โพธิ์ทะมาตย์
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
5 Terre
ศุภิสรา จันทร์ศรี
โรงเรียนบ้านหนองแหน
5 Terre
มนเทียน อัครวรรณ
โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

ภาพโรงเรียน

5 Terre
สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5Powered By www.thaieducation.net