จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
วิภาดา แมนวิเศษ
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 3

5 Terre
ศศิธร โพธิ์สม
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
5 Terre
นิติยา เกษศรีไพร
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

5 Terre
สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2Powered By www.thaieducation.net