โรงเรียนบ้านเทอดไทย
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเทอดไทย

โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านดู่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเทอดไทย
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   164 ม.4 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ