โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
สุกัญญา จันทร์ลาวงค์
แอดมินโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

เกษร บังจันทร์
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
นวลศรี หงษ์จันดา
โรงเรียนบ้านป่าดวน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   109 ม.16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดกรงทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net