โรงเรียนบ้านโพนทอง
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโพนทอง

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
โรงเรียนบ้านจอมทอง
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพนทอง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านโพนทอง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านโพนทอง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ