โรงเรียนบ้านหนองผือ
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผือ

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง
โรงเรียนบ้านหนองช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผือ
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   200 ม.9 ต.หนองผือ อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด 45180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองผือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ