โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
มะลิวรรณ ปัญยะพิมพ์
แอดมินโรงเรียนบ้านอุ่มจาน

อัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ศิราวรรณ ตรางา
โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอุ่มจาน
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   33 หม่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านอุ่มจาน 33 หมู่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านอุ่มจาน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านอุ่มจาน
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net