โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
พนิดา ดวงวิเศษมาตย์
แอดมินโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม

ปนัดดา นาขี
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
เข็มทอง สารแสน
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก่งโกสุมท่างาม
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   บ้านแก่งโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแก่งโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
5 Terre
สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดแหลมปอ
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net