โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
จิรภา แพงจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

สมบูรณ์ สุดสน
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ลัดดาวัลย์ โทนหงส์ษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขอ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net