โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
พิมพ์ทอง วงษ์อาษา
แอดมินโรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)

วีระพล พิมพ์วงค์
โรงเรียนรัฐทวิคาม
สัจจา สุโนภักดิ์
โรงเรียนบ้านดงกลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) ,
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net