โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) หน้าหลัก หน้าสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดร้อยเอ็ด...สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งา
นิตยา พรมเกตุ
แอดมินโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

อลิษา วาสนา
โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
สกล เวียงอินทร์
โรงเรียนบ้านโนนข่า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
สังกัด   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่อยู่   88 ม.5 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   88 ม.5 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
5 Terre
ลำดวน พิมพ์วิชัย
แอดมินเขต สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net