โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
จิตามนต์ ปัดสำราญ
แอดมินโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง

ลักขณา พระภักดี
โรงเรียนบ้านหนองแต้
ไพสณ โพธิ์วิเศษ
โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแวงดงหนองยาง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   111 ม.1 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 ม.1 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
สพป.พังงา

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net