จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
วิไล ภูทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
ภูธร ก้านจักร
โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ
5 Terre
ทิพวัลย์ บำรุง
โรงเรียนบ้านหนองแปน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแวงยางกุดตะเข้
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   36หมู่ 5 บ้านแวงใหม่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 0 งาน 47 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   36หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านบางริ้น
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สพป.น่าน เขต 2Powered By www.thaieducation.net