โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ลัดดาวัลย์ อินทโสภา
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง

รัตนา สืบเมืองซ้าย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
สุภาวดี เทพรัง
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวช้างโคกม่วง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   112หมู่4ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   112หมู่4ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net