โรงเรียนบ้านสว่าง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อัญชรินทร์ ลีปอพาน
แอดมินโรงเรียนบ้านสว่าง

สุวิทย์ จ่าพา
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
เปรมกมล สิงห์คูณ
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสว่าง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   61หมู่ที่8 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   61หมู่ที่8 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสว่าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสว่าง
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net