โรงเรียนบ้านหนองหิน หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
นางลาวัลย์ ไชยวงษา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหิน

อาภรณ์ มะปะเข
โรงเรียนบ้านก่อ
สวรรค์ ผึ่งบรรหาร
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหิน
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   77 หมู่ 12 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   รับดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   77 หมู่ 12 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองหิน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองหิน ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านเวียงคุก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net