จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ทิพย์คัมพร จันทพรม
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองป้าน
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
พัชราภรณ์ เที่ยงดาห์
โรงเรียนบ้านอีโต้
5 Terre
จิระศักดิ์ มะโรงรัตน์
โรงเรียนบ้านเมืองเตา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองป้าน
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   หม่10ต.หนองคู อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   80 หมู่10 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองป้าน
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองป้าน

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2Powered By www.thaieducation.net