โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
พัทธนันท์ ดงเทียมสี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน)

เยาวมาลย์ สิงหจันทร์
โรงเรียนบ้านจอกขวาง
พูนศักดิ์ พิมสอน
โรงเรียนบ้านหัวงัว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองจิก(นาดูน)
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   122/7ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   122/7ต.พระธาตุ.อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม44180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนร่วมจิตประสาท
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net