โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ศิริญญา เทพแพง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกลางโคก

ดวงฤดี เทียงคาม
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สุภัทตรา กองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองห้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกลางโคก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   70 หมู่ 10 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองกลางโคก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองกลางโคก ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดช้างนอน
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดม่วงชุม
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สพป.สกลนคร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net