จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ไพโรจน์ โคตรพัฒน์
แอดมินโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
สมจิต จวงจันทร์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
5 Terre
ศรินยา เชตะโพธิ์
โรงเรียนบ้านป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหลุบควันเมืองหงส์
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   107 หมู่ 10 บ้านหลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 107 หมู่ 10 บ้านหลุบควัน ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนปากคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2Powered By www.thaieducation.net