โรงเรียนบ้านนาฝาย หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อานพ ปักกาเวสา
แอดมินโรงเรียนบ้านนาฝาย

สุมาลี พุทธิเสน
โรงเรียนบ้านดงเย็น
นางสาวแพรวชนก แน่นชารี
โรงเรียนบ้านโกทา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาฝาย
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   10 ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   10 ม.6 ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาฝาย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาฝาย ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตบหู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านกุดใหญ่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net