จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
จุฑาทิพย์ ปัญจะแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
อรัญญากร เสตเตมิย์
โรงเรียนบ้านหนองแต้
5 Terre
สวรรค์ ผึ่งบรรหาร
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกระยอมหนองเดิ่น
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   117 หมู่ 17 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   117 หมู่ 17 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคา 44120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2Powered By www.thaieducation.net