โรงเรียนบ้านสนาม หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อุไรรัตน์ ลออภักตร์
แอดมินโรงเรียนบ้านสนาม

ปัญจมา พันสุดน้อย
โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
รัตนา สืบเมืองซ้าย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสนาม
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   194 ม.2 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสนาม ม.2 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสนาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสนาม
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านบาจุ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net