โรงเรียนบ้านเลิงบัว
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเลิงบัว

โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโพนทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเลิงบัว
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ