โรงเรียนบ้านเสือโก้ก หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ทิพย์ไปรยา โชติประติมา
แอดมินโรงเรียนบ้านเสือโก้ก

วังบัวบาน วิชานนท์
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
รัตนา สืบเมืองซ้าย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเสือโก้ก
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   66หมู่ 4 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   -
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเสือโก้ก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเสือโก้ก
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสามแพรก
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net