จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ปฐมาวดี ศรีสว่าง
แอดมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
จิระศักดิ์ มะโรงรัตน์
โรงเรียนบ้านเมืองเตา
5 Terre
ศิริญญา เทพแพง
โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราชประชานุเคราะห์ 18
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   127 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ราชประชานุเคราะห์ 18
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7Powered By www.thaieducation.net