จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
บุษกร ปาปะขา
แอดมินโรงเรียนบ้านประแหย่ง
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
สายฝน อัปมะโน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
5 Terre
ศิริกัญญา ศรีความ
โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านประแหย่ง
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   83 หมู่ 1 บ้านประแหย่ง ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   83 หมู่ 1 บ้านประแหย่ง ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านประแหย่ง
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านประแหย่ง

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านควนตานี
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดช่องลม
สพป.ระนองPowered By www.thaieducation.net