โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ธนพัต ปลายขอก
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไผ่

รัตนา สืบเมืองซ้าย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
กุสุมา จันทาอ่อน
โรงเรียนบ้านโนนรัง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไผ่
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   88 บ้านหนองไผ่ หมู่ 7ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ทิศเหนือจรดกับบ้านเขวาค้อโคกกลาง ทิศใต้จรดกับบ้านหนองป้าน อำเภอนาดูน ทิศตะวันออกจรดกับบ้านหวาย ทิศตะวันตกจรดกับบ้านหนองคลอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองไผ่
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเกต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net