โรงเรียนบ้านก่อ หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อาภรณ์ มะปะเข
แอดมินโรงเรียนบ้านก่อ

เปรมกมล สิงห์คูณ
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
ณัฐกาญจน์ จินโจ
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านก่อ
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   3 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำโจ้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 5 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   3 หมู่ที่ 14 บ้านน้ำโจ้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านก่อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านก่อ
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเชียด
สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net