จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ธัญญธร มูลธรา
แอดมินโรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
อุไรรัตน์ ลออภักตร์
โรงเรียนบ้านสนาม
5 Terre
สุรัตน์ คำนินท์
โรงเรียนโนนจานวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   100 หมู่ 5 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 6 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2Powered By www.thaieducation.net