จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ชมภู บาริศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกแปะ
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

5 Terre
วลี ลิไธสง
โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
5 Terre
ชมภู บาริศรี
โรงเรียนบ้านโคกแปะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกแปะ
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   66 หมู่ 6 บ้านบูรพาพัฒนา ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2,3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โงเรียนบ้านโคกแปะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกแปะ
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกแปะ

5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหนองแค
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสะท้อ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5Powered By www.thaieducation.net