โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ณภัทร พลวุธ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง

รัตนาพร พลสมัคร
โรงเรียนบ้านหนองปอ
สุภัทตรา กองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองห้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบัวคูสองห้อง
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 2
ที่อยู่   84 หมู่ที่ 8
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1.ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.หนองบัวแก้ว. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย. จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง ,
5 Terre
ชไมพร ทิพย์สิงห์
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net