โรงเรียนบ้านทิพโสต หน้าหลัก หน้าสพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดมหาสารคาม...พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
อรุณี ศรีภาแลว
แอดมินโรงเรียนบ้านทิพโสต

เข็มทอง สารแสน
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
วาสนา พรนิคม
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทิพโสต
สังกัด   สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
39 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น ป.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่4 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทิพโสต

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทิพโสต
5 Terre
สุภาวดี แสนภักดี
แอดมินเขต สพป.มหาสารคาม เขต 3


สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net